O společnosti Tisk

MERCATA LES s.r.o.

Velkomeziříčská 640/45

Nové Dvory

674 01 Třebíč

IČ: 026 84 926

DIČ: CZ02684926

Jednatelem je Ing. František Polívka.

Prokuristou je Ing. Hubert Plaček

 

Mapa.

 

V současné době, po rozšíření činnosti v rámci ČR a doplnění personálního obsazení, přímo spolupracuje s naší společností 14 pracovníků v oblasti skladování, logistiky, ekonomiky a regionů. Vedení společnosti sídlí na doručovací adrese v Třebíči / viz.výše /. Činnost společnosti je řízena prostřednictvím regionálních zástupců, kteří na základě plné moci jednají v oblasti obchodní, poradenské a dalších činností. Distribuce je řízena z hlavního skladu přípravků na ochranu lesa a dalších komodit a je umístěn ve Velkém Meziříčí. Z tohoto místa, prostřednictvím vlastní autodopravy nebo ve spolupráci s jinými dopravci (TOPTRANS, soukromí přepravci), jsou dopravovány zakázky na místo určení k zákazníkům. Velké zakázky jsou mnohdy řešeny přímo z výrobních závodů a skladů dodavatelských organizací, jako traťové dodávky.


Společnost se zabývá obchodní činností zejména s komoditami na úseku ochrany lesa :

 

 • Ochrana lesa Chemická
  • Insekticidy
  • Herbicidy
  • Fungicidy
  • Repelenty
  • Feromony
  • Rodenticidy
  • Hnojiva
  • Pomocné látky
 • Ochrana lesa Mechanická
  • Celoplošná
   • Uzlíková pletiva
   • 4 a více hraná pletiva
  • Individuální
   • Tubusy
   • PE ochrany
   • Drátěné ochrany
   • Kůly
 • Ostatní spotřební materiál
  • Aplikační technika
   • Postřikovače
    • Serena
    • Solo
    • CP
    • Trysky
   • Knotové hole
  • Lapače
  • Barvy
   • Vyznačovací
   • Signovací
  • Tiskopisy
  • Stínovky

 

Dále pak distribucí přípravků v zemědělství na ochranu rostlin a dalších potřeb pro naše partnery.

Zabývá se rovněž zahraniční obchodní činností, dovozem a vývozem doprovodných komodit.

Důležitou roli sehrává odborná spolupráce a poradenská služba pro obchodní partnery, která je prováděna bezplatně přímo u zákazníka.

Společnost zajišťuje pro partnery odborná školení – odbornou způsobilost…, tuzemské a zahraniční exkurze, publikační činnost atp.

 

 

 

 

V současné době, po rozšíření činnosti v rámci ČR a doplnění personálního obsazení, přímo spolupracuje s naší společností 14 pracovníků v oblasti skladování, logistiky, ekonomiky a regionů. Vedení společnosti sídlí na doručovací adrese v Třebíči / viz.výše /. Činnost společnosti je řízena prostřednictvím regionálních zástupců, kteří na základě plné moci jednají v oblasti obchodní, poradenské a dalších činností. Distribuce je řízena z hlavního skladu přípravků na ochranu lesa a dalších komodit a je umístěn ve Velkém Meziříčí. Z tohoto místa, prostřednictvím vlastní autodopravy nebo ve spolupráci s jinými dopravci (TOPTRANS, soukromí přepravci),  jsou dopravovány zakázky na místo určení k zákazníkům. Velké zakázky jsou mnohdy řešeny přímo z výrobních závodů a skladů dodavatelských organizací, jako traťové dodávky.

.